อาสาเก็บขยะ

อาสาเก็บขยะ กลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาจัดการปัญหาขยะ ในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ปี 2561 เราเริ่มต้นงานด้วยการร่วมกับเทศบาล ทำป้ายแยกขยะ ติดต่อบริษัทรับซื้อขยะให้เทศบาล ทำงานตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำของปัญหาขยะในพื้นที่งาน อาสาเก็บขยะชวนทุกๆ คนมาเป็นอาสาสมัคร โดยการเก็บขวดพลาสติกมาแลกเสื้อ แล้วกลายมาเป็นอาสาสมัครร่วมกัน ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รวมไปถึงเดินเก็บขยะในงานลอยกระทง การทำงานสามวัน พวกเราเก็บขวดได้มากกว่า 10,000 ขวด มีคนสนใจมาร่วมเป็นอาสาสมัครมากมาย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ชาวไทย ชาวต่างชาติ งานของอาสาเก็บขยะ จะยังคงดำเนินต่อไป ร่วมเข้าไปจัดการปัญหาขยะในกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถเข้าร่วมได้

Slået op af อาสาเก็บขยะ - Volunteer Recycle Team i Mandag den 26. november 2018